Goed op de toekomst
voorbereid!
Oud papier 
 
Al vele jaren wordt het oud papier in het dorp Angerlo opgehaald ten behoeve van de school. Zonder de hulp van u als ouder kan dit niet uitgevoerd worden. Veel dank hiervoor!
 
In het verleden konden vele activiteiten betaald worden uit de opbrengsten van het oud papier. Onderwijsmiddelen voor onze kinderen die anders niet aangeschaft konden worden of bijvoorbeeld bijdragen aan het jaarlijkse schoolreisje, Sinterklaas, Kinderboekenweek en het groot jaarlijks project, zijn mede gefinancierd uit de oud papier opbrengsten.
 
Om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden is de inzet van ouders essentieel. Nogmaals: de opbrengst komt geheel ten goede aan de vele activiteiten die worden georganiseerd om de schooltijd van onze kinderen extra plezierig te maken.
 
Eens per maand wordt er op een donderdagavond het oud papier opgehaald. Per avond van dienst zijn er 4 mensen nodig om het oud papier op te halen. Om niet elke keer 4 dezelfde mensen aan de beurt te laten zijn en om een en ander logistiek op te kunnen zetten, plaatsen we uw naam alvast in een ophaalschema, welke jaarlijks opnieuw wordt ingedeeld. U bent dan ruim van te voren op de hoogte wanneer wij op u rekenen.
 
Het is altijd mogelijk om te ruilen, daarom zijn alle telefoonnummers op het ophaalschema vermeld. Brengt u in dat geval wel even één van de coördinatoren van de oudervereniging op de hoogte, zodat zij weten wie er op de betreffende avond verwacht kan worden.

Vanaf nu wordt iedereen ingedeeld in het oud papier ophaalschema!
 
Via deze weg ons dringende verzoek om:
- uw beurt te lopen
- of uw verantwoording te nemen en zelf tijdig voor vervanging te zorgen.
 

mail: ouderverenigingdetrompetter@gmail.com 


Heeft u geruild, een goed idee, vraag of oplossing. Wij horen het graag!
 
Namens alle kinderen van de basisschool de Trompetter bedanken wij u alvast van harte voor uw medewerking en steun.
Oud papier halen we SAMEN op voor ONZE kinderen!