Goed op de toekomst
voorbereid!
STAPPENPLAN NIEUWE LEERLINGEN
 
Stap 1:
Kennismaking
Kennismakingsgesprek en rondleiding door de school door de directeur of intern begeleider. Na afloop ontvangt u informatie over de school en een aanmeldformulier. (maak een afspraak via detrompetter@liemersnovum.nl of bel 0313-473067)
 
Stap 2:
Aanmelding
U geeft het aanmeldformulier met handtekeningen af op school of stuurt het op. Na ontvangst krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding. Let op: nog geen definitieve inschrijving.
 
Stap 3:
Inschrijving
Uw zoon/dochter is nu ongeveer 3,5 jaar. U ontvangt via de post of e-mail een inschrijfzorgformulier. Deze vult u binnen twee weken in en retourneert deze aan de school. Op dat moment bepaalt de school aan de hand van de ontwikkeling van uw kind of er een extra intakegesprek gepland wordt om te bepalen of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter kan voldoen. Mocht er geen gesprek nodig zijn ontvangt u schriftelijk een bevestiging van definitieve inschrijving. Als er wel een gesprek nodig blijkt wordt u hiervoor door de school uitgenodigd.
 
Stap 4:
Wendagen
De nieuwe leerkracht van uw kind neemt contact me u op en spreekt met u 10 dagdelen af waarop uw kind kan komen wennen op school voor de 4e verjaardag. Deze momenten stemt u samen af met school. In deze periode plant de leerkracht ook een kennismakingsgesprek met u.
 
Stap 5:
Start
Als uw kind 4 jaar is geworden start het officieel op de Trompetter in groep 1.

Bij verhuizing of verplaatsing van een leerling van een andere school graag contact opnemen via detrompetter@liemersnovum.nl of 0313-473067.